Организационна структура:

Фирмата се помещава в сграда с площ от 3000 квадратни метра, като управлява производственият процес и контролира качеството на своята продукция чрез следният персонал:

0

БРИГАДИРИ

0

ОРГАНИЗАТОР
ПРОИЗВОДСТВО

0

ТЕХНОЛОЗИ

0

ТЕХНИЦИ

0

МЕНИДЖЪРИ
ПО ОТДЕЛИ

0

НОРМИРОВЧИЦИ

0 ШИВАЧКИ
Needle icon
0 КРОЯЧКИ
Pattern ico
0 ГЛАДАЧКИ
Iron icon
0 ПАКЕТАЖ
Closed box icon
0 ДРУГИ
Measuring type icon
ß